Ordinační hodiny

         Poslední pacient 30 min. před koncem ordinační hodiny !


PROSÍM POZOR !!!

Prosím o hlášení ZMĚNY telefonního čísla a kontaktní adresy
zákonných zástupců dítěte.


Rezervace

Nabízíme možnost rezervovat svojí návštěvu na určitou hodinu. 

Rezervaci můžete provést na našem telefonním čísle: 724 348 276.
Rezervaci je možné provést pouze v rozsahu ordinačních hodin.