Změna ordinačních hodin

Pozor!!!  Změna ordinačních hodin do odvolání!!!
Pátek od 7.30 do 11:00 hod.!!!

 Ordinační hodiny

         Poslední pacient 30 min. před koncem ordinační hodiny !


PROSÍM POZOR !!!

Prosím o hlášení ZMĚNY telefonního čísla a kontaktní adresy
zákonných zástupců dítěte.


Rezervace

Nabízíme možnost rezervovat svojí návštěvu na určitou hodinu. 

Rezervaci můžete provést na našem telefonním čísle: 318 620 220.
Rezervaci je možné provést pouze v rozsahu ordinačních hodin.